Zespół Młyna

Najstarsza budowla nad Nysą Łużycką, wzmiankowana w źródłach już w 1273 roku. Przez wieki wielokrotnie przebudowywany, od połowy lat 90. jest siedzibą restauracji Piwnica Staromiejska. W 1938 roku wzniesiono obok niego wysoki spichlerz przypominający wieżę obronną. Zdobiąca go barwna płaskorzeźba ceramiczna przedstawiająca głowę kobiety to kolejny symbol Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz. Dzieło nosi nazwę WAZE (skrót: Wizerunek Artystyczny Zjednoczonej Europy) i zostało zaprojektowane przez mieszkającego w Polsce Ormianina Vahana Bego oraz polskiego artystę Michała Bulaka. Odsłonięto je w dniu proklamacji tj. 5 maja 1998 r.

Plac Pocztowy 2
59-900 Zgorzelec