Zbiornik został wybudowany w latach 1958-1962 na rzece Witka w pobliżu miejscowości Niedów na potrzeby chłodzenia elektrowni Turów. Oprócz wykorzystania przemysłowego zbiornik pełni rolę retencyjną oraz rekreacyjną.

Ppowierzchnia – 175,9 ha2

 

W 2010 r. tama zbiornika po nagłych ekstremalnie wysokich opadach, została rozmyta i zniszczona, co spowodowało powódź na terenie Gminy Zgorzelec. W 2017 roku zakończyła się odbudowa zapory.