Historia dworu sięga ostatnich trzydziestu kilku lat XIV wieku, gdy rodziny von Warnsdorf i von Kyaw pojawiają się jako wspόlni właściciele. W 1546 r. dr Ulrich von Nostitz otrzymał ten όwczesny majątek rycerski w lenno i zainicjował wybudowanie renesansowego zamku i ogrodu. Historyczna sprawdzalność projektowania zgodnego z zasadami sztuki ogodowej sięga 1740 r.