Powierzchnia ok. 3 ha. Założenie wybudowane przez żytawskiego budowniczego Valentina dla żytawskiego burmistrza dr Christiana von Hartig.