Powierzchnia ok. 4,5 ha. W 1314 pojawiły się pierwsze wzmianki, mόwiące o posiadłości. W XVIII wieku powstały kuźnia i stajnia. W 1873 r. majątek kupił pruski minister wojny i marynarki Albrecht Theodor Emil Graf von Roon. Roon zlecił przekształcenie wzniesionego w stylu barokowym dworu pańskiego w budowlę neoklasycystyczną, poprzez nadbudowanie płaskiego dachu i balustrady w miejsce poddasza z mansardowym dachem. W trakcie przebudowy park założono na nowo i dobudowano w nim rodzinną kryptę (uroczyście otwartą w 1876 r.). Rodzina Roon zamieszkiwała tu aż do wywłaszczenia w 1945 r.