Via Regia

Via Regia lub „Droga Wysoka” to historyczny szlak handlowy prowadzący od Hiszpanii aż po Rosję. Początkami drogi były budowane przez wojska rzymskie pomiędzy hiszpańską Galicją a Paryżem. W Świętym Cesarstwie Rzymskim drogę rozbudowano dalej przez Zgorzelec do Wrocławia nazywając ją „Droga Wysoka”. Via Regia była drogą ponadregionalną sprzyjającą rozwojowi stosunków i kontaktów państw europejskich. Via Regia, to także jedna z głównych nitek szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba, inaczej Droga św. Jakuba, która prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii, na odcinku polskim od Rzeszowa do Zgorzelca.