Trasa – pętla tworząca ósemkę – przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina” – najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty – kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt – za Wiaduktem w lewo – następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy – za mostem w lewo – punkt widokowy Mauzoleum – dalej prosto – przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego – w lewo – mijamy Most Angielski – kierunek prosto – dojeżdżamy do Mostu Podwójnego – wjeżdżamy na Most Podwójny – za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek – wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) – wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego – mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę – kontynuujemy wzdłuż Nysy – wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL – kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej – dojeżdżamy do Nowych Czapli – w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) – wjeżdżamy na Geościeżkę – dalej Geościeżką do Łęknicy – wyjazd pod tunelem w lewo ul. Leśną, do najbliższego skrzyżowania – tutaj w prawo – kolejne skrzyżowanie (przy zajeździe – będą znaki) w lewo ul. Kościuszki, następne skrzyżowanie w prawo na ul. Wolności, kolejne skrzyżowanie w prawo ul. Wojska Polskiego za apteką skręcamy w lewo na drogę rowerową (mijamy fontannę) kierując się znakami na Park Mużakowski – wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA – są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.