Zbiornik został wybudowany w latach 1958–1962 na rzece Witka w pobliżu miejscowości Niedów na potrzeby chłodzenia elektrowni Turów. Oprócz wykorzystania przemysłowego zbiornik pełni rolę retencyjną oraz rekreacyjną (jeden z istniejących tu ośrodków wypoczynkowych został wybudowany „w czynie społecznym” przez pracowników kopalni i elektrowni).

Roboty ziemne rozpoczęto w styczniu 1958, a w 1962, po zakończeniu budowy betonowo-ziemnej tamy długości blisko 300 metrów, wysokości 12 m i 5 m szerokości przy koronie (oraz po wysiedleniu mieszkańców terenu pod przyszłym zbiornikiem, którym wypłacono odszkodowania i zapewniono mieszkania w blokach) rozpoczęto napełnianie zbiornika o pojemności użytkowej 4,6 mln m³ (całkowitej 4,8 mln m³). Pod wodą znalazło się kilka gospodarstw rolnych i ruiny zabytkowego pałacu.

 

7 sierpnia 2010 w godzinach popołudniowych, po nagłych ekstremalnie wysokich opadach w rejonie Niedowa, Radomierzyc i Bogatyni zbiornik napełnił się tak szybko, że uległ przepełnieniu (wg specjalistów w ciągu trzech godzin jezioro przyjęło masy wody sześciokrotnie przekraczające jego pojemność); około 18.00 doszło do przelania się przez koronę wału, wskutek czego nastąpiło jego rozmycie i zniszczenie, a następnie niekontrolowane opróżnianie zbiornika obliczonego na przyjęcie maksymalnie 655 m³/s wody. Fala spiętrzonej wody (ok. 800 do 1000 m³/s) przez rzekę Witkę dotarła do Nysy Łużyckiej (po drodze porwała m.in. samochód, którym jechał starosta zgorzelecki; wraz z kierowcą zostali uwięzieni we wzburzonej wodzie i dopiero po kilku godzinach wydobyci przez strażaków i odwiezieni do szpitala), co spowodowało powódź w Radomierzycach, Koźlicach, Zgorzelcu (gdzie poziom Nysy osiągnął ponad 7 m) i Görlitz oraz w innych miejscowościach poniżej. Ocenia się, że w trakcie wezbrania powodziowego przez zbiornik przepłynęło ponad 30 mln m³ wody, przy czym od godziny 0:00 do 15:50 zrzucono 1 256 000 m³ wody, a od 15:50 do 18:00 5 109 000 m³ wody.