Przez Gminę Jasień biegnie szlak rowerowy i niebieski czerwony od Jasienia do Lubska.