Przebieg: Gorzupia (PKS) – Bieniów – Biedrzychowice (dojściowy do grodu słowiańskiego) – Roztoki – Wicina (dojściowy do grodziska kultury łużyckiej) – Białków (PKS) – Lubsko (PKS).

 

Opis: szlak rozpoczyna się w Gorzupii, gdzie można zobaczyć kościół i płyty nagrobne oraz drewnianą wieżę przeciwpożarową. Szlak biegnie przez most drewniany na Bobrze, następnie „kocim brukiem” wspinamy się na skłon terasy Bobru. Idziemy dalej w kierunku Bieniowa, na początku wsi znajduje się leśniczówka, a przy niej leciwy dąb. Dalej wznosi się pałac, a przy nim folwark. We wnętrzu pałacu na ścianach można obejrzeć dwie namalowane panoramy Bieniowa oraz 12 obrazów kobiet symbolizujących 12 miesięcy roku. Idąc dalej mijamy zabytkową plebanię oraz kościół, w ściany którego wmurowane są płyty nagrobkowe. Na 9 km napotykamy stodółkę z tzw. pruskiego muru. Zaraz za granicą wsi znajduje się znajd do starego młyna w dolinę Szyszyny, gdzie napotkać można rośliny chronione. Dojechać można również do Białowickich Błot – największego torfowiska. We wsi Biedrzychowice można obejrzeć park dworski i ruiny młyna wodnego. Dalej napotykamy zabytkowy kościółek w stylu romańskim, nieco dalej znajduje się chata łużycka z datą budowy 1789. Mijając kolejne wsie w Wicinie zobaczyć można zabytkowy kościół, „Dąb Lutra” posadzony w 1888 r. i głaz z wyrytymi datami 1488-1888. Dalej spotykamy grodzisko kultury łużyckiej.