Przebieg: Trzebiel (PKS) – Trzebiel Zamek (dojściowy do Kamienia Diabelskiego w Kamienicy) – Jagłowice – Chełmica – Tuplice – Łazy – Ośrodek wypoczynkowy w Grabówku (dojściowy do jeziora Głębokiego przez Gręzawę) – Nowa Rola – Świbinki – Użytek Ekologiczny „Błota Jasieńskie” – Jasień (PKS), (dojściowy do byłego podobozu koncentracyjnego Gross Rossen i grodziska kultury łużyckiej w Wicinie).