Żary (PTTK) – Zielony Las (dojście do ścieżki dydaktycznej) – Olbrachtów – Miłowice – Boruszyn – Cisowa – Jędrzychowice – Mieszków – Niwica – Gniewoszyce – Buczyny (Skansen Łużycki) – Żarki Wielkie (zamek rycerzy rozbójników) – Park Mużakowski – Łęknica (PKS) – 45,3 km.

 

Opis: Żary PTTK – obok kościoła farnego – ulicami Podwale, Żymierskiego, 11 Listopada (neogotycki kościół NMP), Długosza, Witosa, Kaszubską, Leśną (kąpielisko) – wchodzimy w kompleks leśny „Zielony Las” (zalesione wzgórza morenowe – Góra Żarska 227 m n.p.m.); tu szlak turystyczny łączy się ze ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa „Po Zielonym Lesie”, w poblizu grodzisko wczesnośredniowieczne. Przed przecięciem drogi Żary-Łaz (tzw. Wieża Promnitza, punkt widokowy na Karkonosze), leśnym duktem w stronę Olbrachtowa mijamy obelisk pamiątkowy z początku XX w. Wchodzimy do Olbrachtowa, przy zabytkowym murze folwarcznym skręcamy w prawo na zachód. Po lewej stronie mijamy XV-wieczny kościół i szkołę z początku XX wieku. Drogą leśną docieramy do Miłowic. Tu przy szlaku XIX-wieczny pałac z zabytkowym parkiem i XIV-wieczny kościół. W pobliżu miejsca lęgowe orła bielika i ostoje dzikiego ptactwa. Dalej odwiedzamy małe połużyckie wsie Boruszyn (pałac XIX-wieczny), Cisową (chaty łużyckie z XIX wieku), Jędrzychowice (obok w Jędrzychowicach rozpoczyna się kraina geograficzno-geologiczna „Łuk Mużakowski”, to również obszar jednej z najstarszych kopalni węgla brunatnego z XIX w.). Skręcamy do Mieszkowa (XIX-wieczny pałac, pozostałości zabytkowego parku).

Z daleka widoczne zabudowania średniowiecznej wsi Niwica z XIV-wiecznym kościołem.

W Buczynach zabytkowe chaty Skansenu Budownictwa Łużyckiego, zalążki Muzeum Łużyckiego i Biblioteki Łużyckiej. Pod Żarkami Wielkimi ruiny średniowiecznego zamku, we wsi XVI-wieczny kościół, naprzeciw XVIII-wieczna plebania. Docieramy do granicy Parku Mużakowskiego – Rezerwatu Kulturowego (park o pow. 1100 ha (300 ha po stronie niemieckiej). Park został założony w 1815 r.