Miejsce organizowania koncertόw, wieczorόw autorskich i wystaw.