Niedaleko Stalagu VIIIA mieści się cmentarz jeńców radzieckich. Uporządkowano go w latach 1962 – 1964. Na środku cmentarza ustawiono kamienny głaz wydobyty z wyrobiska. Widnieją na nim dwie tablice. Pierwsza o treści „Cześć i chwała jeńcom radzieckim Stalagu VIII A zmarłym w latach 1942 – 1945” umieszczona została przez władze polskie w roku 1964. Druga – w języku polskim i francuskim – o treści „Jeńcom stalagu ku czci swoim kolegom wszystkich narodów umarłym w niewoli. Sierpień 1965” została umieszczona przez kombatantów francuskich, których delegacja na czele z Jeanem Ollierem gościła z zapowiedzianą wizytą w Zgorzelcu. Jako że zaproponowany przez kombatantów program uroczystości przewidywał religijne nabożeństwo, polska delegacja na wniosek ówczesnych władz partyjnych odwołała swój udział w uroczystościach.