Trasa ścieżki rozpoczyna się i kończy przy ośrodku. Długość ścieżki wynosi ok. 4 km. Dla dzieci młodszych można wybrać wersję krótszą, ok. 2 km. Ścieżka posiada wyjątkowo atrakcyjne walory krajobrazowe, przebiega bowiem na terenie ukształtowanym przez morenę czołową zlodowacenia środkowopolskiego. Znajdują się tutaj głębokie wąwozy i wypiętrzenia dochodzące do 30 metrów nad poziom Jeziora Brodzkiego. (o pow. 52 ha). Dodatkowym walorem jest to, że ścieżka przebiega przez stary park, który należał do zespołu pałacowo-parkowego w Brodach. Piękno natury i niepowtarzalny urok tego miejsca nikogo nie pozostawia obojętnym i sprawia, że zwiedzający chętnie tu wracają.

Ścieżka pozwala na poznanie:

  • zagadnień przyrodniczych dotyczących ekosystemu lasu, ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych (np. dąb, buk, grab, klony, olsza, wiąz, dereń, trzmielina, czeremcha, kalina) jak i obcych (np. kasztan jadalny, cypryśnik błotny, sosna Jefreya, cypryśnik Lawsona i inne);
  • zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, a także wybranych zagadnień gospodarki leśnej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej jest czynny:

  • środa – piątek: 8.00-17.00
  • sobota: 8.00-16.00
  • niedziela: 11.00-16.00

Taras widokowy wieży jest udostępniany dla turystów  w godz.:

  • środa – piątek: 14.00-17.00
  • sobota, niedziela: 11.00-16.00