Na terenach zielonych Parku Nadnyskiego powstały ścieżki edukacji ekologicznej, na których wykonane zostały nasadzenia roślin, uzupełniono szatę roślinną. Całość została wzbogacona o tablice informacyjne na temat florze, fauny i ochrony środowiska. Ścieżki edukacji ekologicznej zlokalizowane są na obszarze pomiędzy rzeką Nysą Łużycką, mostem im. Jana Pawła II,  ulicami Cienistą i Parkową.