– prawy dopływ Nysy, wypływa spod Wzniesień Żarskich – Zielony Las w okolicach Olbrachtowa,. długość 76 km.