Rezerwat florystyczny, powierzchnia 42,07 ha, znajduje się w gminie Przewóz, 600 metrów na północny wschód od drogi Lipa Łużycka – Wymiarki. Rezerwat niezwykle bogaty w unikatową roślinność (rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia – rośliny owadożerne, żurawina błotna, borówka pijanica, wełnianka, mchy torfowe, wrzosiec bagienny). Szczególnie urokliwie prezentują się kępy mchów z rodzajów torfowców – są one w połowie zanurzone w wodzie i przebarwiając się na różne odcienie tworzą wielokolorowy kobierzec. To również raj dla ornitologów (m.in. żuraw szary, orzeł bielik). W odległości około 3 km na północny zachód od rezerwatu znajduje się torfowisko Jamno. Gniazdują tam żurawie, szczególną atrakcją jest obecność cietrzewi i głuszców. Dojazd PKS do Lipy Łużyckiej lub Wymiarek, albo samochodem w okolice wsi Jamno.