Rezerwat florystyczny, powstał 31 marca 1970 roku, powierzchnia 23,87 ha. Porośnięty drzewostanem sosnowo – brzozowo – olszowym (wiek drzew 40-100 lat). Tu chroniona jest rzadka roślina – wrzosiec bagienny (Erica tetralix). Rezerwat leży pomiędzy wsiami Janików, Grotów, Piotrów i kompleksem stawów hodowlanych w Łukowie. Inna rzadka roślina to borówka pijanica (odurzające owoce).