Rezerwat leśny, powierzchnia 6,95 ha, znajduje się pomiędzy wsią Suchodół a Węglinami. Urozmaicona rzeźba krajobrazu – wzgórza morenowe Wzniesień Gubińskich osiągają wysokość do 40 metrów. Liczne pomniki przyrody – stare dęby i buki. W pobliżu Węglin znaleziono ślady najstarszego osadnictwa człowieka w powiecie. Najłatwiej dojść ze wsi Węgliny w kierunku południowo-zachodnim.