Rezerwat nad młyńską strugą leży nad rzeczką Skrodą [zam. Skródą], którą nazywa sie również Młyńską Strugą. Uwagę przyciąga czerwone i pomarańczowe zabarwienie wód rzeki. Rezerwat graniczy z Geoparkiem Łuk Mużakowa. Stanowi fragment charakterystycznego lasu naturalnego mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo-dębowych. Jest jedną z najciekawszych, przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcji w tym rejonie. Szlak, przez rezerwat od strony Łęknicy, zaczyna się od ulicy Wiejskiej i wiedzie w pobliżu licznych meandr rzeczki Skrody, do ruin dawnego młyna „Kucyk” – naprawdę warto zobaczyć ten naturlany, bogaty krajobraz. Początek trasy psuje widok dawnego wysypiska śmieci, jednak kierując się od niego w prawo [kierunek południowy-wschód – znajduje się tam kierunkowskaz] jest już tylko lepiej. Jest to świetna propozycja dla entuzjastów wycieczek rowerowych. Możecie Państwo podziwiać bogactwo drzewostanu, jak również runa leśnego. Przyroda w tym obszarze objęta jest programem Natura 2000, jest bardzo zróżnicowana i dziewicza. Rezerwat obfituje też w wiele gatunków zwierzyny leśnej, można tu spotkać np. Jelenie i Bobry. Dzięki dzialalności tych ostatnich powstają malowanicze rozlewiska.

UWAGA: należy surowo przestrzegać zakazów – jest to teren rezerwatu i obszar Natura 2000.

Rezerwat „Nad Młyńską Strugą” został założony 15 lipca 1970 roku.

Niezwykle interesujące są ślady, jakie pozostawiły wojska II Armii Wojska Polskiego, które forsowały Nysę Łużycką. Na jednym z buków wyryto napis „19 – IV – 45 BAZIUK front nad Nissą”. W środkowej części rezerwatu napotkać można rów strzelecki i ślady po ziemiance. Na wielu drzewach widoczne są ślady po pociskach i odłamkach.

W rejonie ruin dawnego młyna i osady „Kucyk” odnaleźć można pozostałości dawnego mostka, nasypu po kolejce wąskotorowej, drogi stokowej, a także podstaw wału Cardana, który przenosił napęd ze spiętrzenia wód na turbinę młyna – aktualizacja, obecnie artefakt ten znajduje się w Parku OKSIR.

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=jv7EELpwZTo
https://www.youtube.com/watch?v=Snkbi1UqF-w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=o5IxrPgaAwM
https://www.youtube.com/watch?v=vCHUV94HaQg&t=7s

Zobacz trasę w Traseo
Zobacz trasę w Traseo