Położony na pόłnocny wschόd od Drezna rezerwat biosfery obejmuje największą tworzącą spόjną całość krainę stawόw w Niemczech. Charakterystyczna jest tu duża rόżnorodność rozmaitych biotopόw na małym obszarze oraz niezwykła rόżnorodność gatunkowa, na skutek przechodzenia klimatu atlantyckiego w kontynentalny.