1. Kościół pw. Józefa Robotnika
Budowę tego dwupoziomowego, modernistycznego kościoła rozpoczęto w 1981 roku. Futurystyczna sylwetka inspirowana była bryłą katedry NMP w Tokio.

2. Zagroda Kołodzieja
Restauracja i hotel mieszczące się w translokowanym tu w 2005 roku domu przysłupowym. Dom wybudowano w 1822 roku i prezentuje architekturę charakterystyczną dla Górnych Łużyc. Jest jedynym ocalałym domem z polskiej części Wigancic Żytawskich, wsi zlikwidowanej na potrzeby kopalni Turów.

3. Dwór w Łagowie
Powstał w XVI wieku dla Michała Endera von Sercha. Ród Enderów pochodził z Budziszyna, wszedł w posiadanie kilku majątków w okolicy i wżenił się w lokalną szlachtę. Pierwotnie renesansowej budowli broniły dodatkowo bastiony. Jeden z właścicieli, Karol Ender, był patronem, popularyzatorem i wielkim zwolennikiem Jakuba Böhme, który często tu bywał. Dwór otaczają zachowane budynki folwarczne, w tym młyn. Znajdujący się kilkaset metrów na południe od dworu kolejny folwark (a) to tzw. majątek Górny, powstały w wyniku podziału wsi. Obecnie zabudowania tego folwarku, po gruntownym remoncie, pełnią rolę niewielkiego osiedla mieszkaniowego.

4. Kościół pw. św. Antoniego w Łagowie
Pierwotnie niewielką, pochodzącą z połowy 1346 roku, świątynie rozbudowano w XVI wieku. Z tego okresu pochodzą późnogotyckie i renesansowe portale. Renesansowa jest także ambona we wnętrzu. W środku i na zewnątrz podziwiać można także herby dawnych właścicieli wsi.

5. Dwór w Pokrzywniku
Funkcjonowanie wsi wiąże się z niewielkim folwarkiem i dworem. Choć obecne zabudowania pochodzą z XIX wieku, to majątek istniał tu już w wieku XV. Przez większość czasu był w posiadaniu mieszczan zgorzeleckich a następnie hospicjum przy kościele mariackim w Görlitz (Demianiplatz)

6. Dwory w Żarskiej Wsi
Pierwszy z dworów (b) został wzniesiony w 1740 r. jako letnia rezydencja rodziny von Gehler. Kolejnej, obok Enderów z Łagowa, mieszczańskiej rodziny, która doszła swego czasu do sporego majątku. Pałac otaczają relikty ogrodu położonego na tarasach z XVIII wieku oraz XIX-wiecznego parku. Dalej na północ znajdują się zabudowania majątku dolnej wsi oraz kolejny pałac (c). Wybudowany został w XVIII wieku, jednak już w XIX wieku przebudowany został na spichlerz.

7. Dwór Tępskich i kościół w Gronowie
Klasycystyczny dwór wzniesiony ok. 1786 r. dla Karola Leopolda von Tempsky. Tępscy (od wsi Tępcz) byli starą pomorską rodziną szlachecką, której gałąź w XVII wieku pojawiła się na Dolnym Śląsku, a następnie Łużycach. Zakupili oni i odbudowali wieś po pożarze. Założyli nowe folwarki (f), ulokowali przysiółki (p) i wybudowali siedzibę. Majątek otoczony był niewielkim parkiem. Nieopodal dworu znajduje się kościół. Pierwsza świątynia wspominana była już w XIV wieku, ale ta obecna wzniesiona została w 1801 wieku w stylu korespondującym z dworem. Rok później Tępscy sprzedali wieś.

8. Pałac i kościół w Sławnikowicach
Historia wsi przede wszystkim związana jest z czesko-łużyckim rodem Tschirnhausów, który władał wsią od XV wieku. W tutejszym dworze urodził się Ehrenfried Walther von Tschirnhaus – filozof, matematyk, radca i znamienita postać dworu polsko-saskiego, wielbiciel mistyki Jakuba Böhme oraz przede wszystkim wynalazca porcelany miśnieńskiej. Niestety tamta siedziba nie dotrwała do naszych czasów. Obecny klasycystyczny pałac wzniesiony został w jego miejscu w XIX wieku dla spokrewnionej z Tschirnhausami rodziny Gersdorfów, jednej z najbogatszych na Łużycach. Stojący obok kościół pochodzi najprawdopodobniej z końca XV wieku, ale obecny barokowy kształt nadały mu przebudowy z XVIII wieku.

9. Wzgórza Sławnikowickie
To północna część Wysoczyzny Siekierczyńskiej. Swój wciąż leśny charakter wzgórza zawdzięczają temu, że były to tereny administracyjnego pogranicza. Wyznaczały one granice okręgów przynależnych do miasta Zgorzelca oraz Lubania. Podział związany jest z kierunkami zlewni: woda na zachód spływała do Nysy, na wschód do Kwisy.

10. Dwór i folwark w Wyrębie
Wieś przez większość swojej historii tworzyła wspólne dobra wraz ze Sławnikowicami. W centrum wsi zachował się folwark z dworem z przełomu XVIII i XIX wieku oraz park z pomnikowymi kasztanowcami.

11. Cmentarzysko kurhanowe i grodzisko w Białogórzu
Jest to jedno z największych znanych nam słowiańskich cmentarzysk kurhanowych w Polsce. Odkryto tu około 200 miejsc pochówku podchodzących najpewniej okresu między IX a XI wiekiem. Należały one do serbołużyckich mieszkańców pobliskiego grodu (g) oraz okolicznych osad. Gród związany był najprawdopodobniej z Państwem Wielkomorawskim.

12. Kościół pw. św. Andrzeja w Białogórzu
Pierwszy kościół w tym miejscu wzmiankowany jest w 1346 roku. Obecna, późnogotycka budowla postała jednak na początku XVI. Kilkukrotnie przebudowana zawiera barokowe empory oraz XIX-wieczne organy i ołtarz. Otoczona jest murem z budynkiem bramnym.

13. Kościół św. Piotra i Pawła w Trójcy
Pierwotnie niewielką świątynie wzniesiono w poł. XIII wieku. Tak jak w przypadku większości lokalnych wiejskich kościołów z czasem przebudowywano ją i dodawano kolejne elementy. Zachował się również fragment muru oraz brama.

14. Czarna Willa
Willa na pocz. XX wieku zaprojektował Gerhard Röhr, obok Hugo Behra, najbardziej znany i ceniony zgorzelecki architekt. W samym Görlitz i Zgorzelcu do dziś zachowało się kilkadziesiąt jego prac. Między innymi elementy MDK oraz willę i kamienice przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Partyzantów.