Powiat Żarski położony jest w środkowo-zachodniej części Polski, w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej. W skład powiatu wchodzą dwie gminy miejskie: Żary i Łęknica; dwie gminy miejsko-wiejskie: Lubsko i Jasień; sześć gmin wiejskich: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary. Łącznie na terenie powiatu usytuowanych jest 171 miejscowości w tym 4 miasta.

Na północy powiat żarski graniczy z powiatem krośnieńskim i zielonogórskim, na wschodzie z żagańskim, na południu ze zgorzeleckim i na zachodzie z Krajem Związkowym Brandenburgii i z Krajem Związkowym Saksonii. Powiat Żarski należy do najbardziej lesistych powiatów regionu. Kompleksy leśne zajmują ponad 50% ogólnej powierzchni powiatu. Zieleń, urozmaicona rzeźba terenów (Wzgórza Żarskie), wpisany na listę UNESCO Park Mużakowski w Łęknicy, zabudowa zamkowo-pałacowa w Żarach i Brodach Żarskich sprawiają, że jest to teren niezwykle atrakcyjny dla turystyki weekendowej (zwłaszcza rowerowej). Powiat żarski zamieszkuje niemal 100.000 mieszkańców, pracujących w głównej mierze w przemyśle, budownictwie, usługach rynkowych i nierynkowych oraz w rolnictwie i leśnictwie.