W Zgorzelcu znajduje się 1 pomnik przyrody nieożywionej (wychodnia szarogłazów przy ul. Struga) i 15 pomników przyrody ożywionej.

 

 • buk pospolity, grupa 3 drzew o obwodzie od 2,5 – 3,5 m w niewielkim wąwozie przy ul. Francuskiej u zbiegu z ul. Św. Jana;
 • grupa 3 dębów szypułkowych przy  ul. Św. Jana 33/35;
 • dąb szypułkowy w zakolu prarzecza Czerwonej Wody, przy ul. Francuskiej 15, obwód 4,0 m;
 • dąb szypułkowy przy ujściu Czerwonej Wody do Nysy, obwód 4,0 m;
 • dąb szypułkowy przy ul. Powstańców Ś1.62, obwód ok. 4,0 m, drzewo bliżej przejazdu kolejowego;
 • dąb szypułkowy przy ul. Powstańców Ś1.62, obwód ok. 4,0 m, drzewo dalej od przejazdu;
 • grupa 3 dębów szypułkowych w Parku im. J. Piłsudskiego obok głównego stawu przy MDK, obwody 3,2 – 3,7 m;
 • dąb szypułkowy przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Partyzantów, obwód 4,0 m;
 • grupa 2 lip drobnolistnych przy ul. Henrykowskiej, przy wejściu na teren POD, obwody ponad 4,0 m;
 • lipa drobnolistna przy ul. Henrykowskiej 5, jeden z największych w powiecie okazów tego gatunku – obwód ponad 6,0 m;
 • dąb szypułkowy w okolicy wiaduktu na ul. Henrykowskiej, obwód ponad 4,5 m;
 • dąb szypułkowy przy wjeździe na teren POD przy ul. Bolesławieckiej, obwód ponad 3,5 m;
 • dąb szypułkowy w parku przy ul. Bolesławieckiej 8, obwód ponad 4,0 m, na pniu okaz bluszczu;
 • dąb szypułkowy w parku przy ul. Bolesławieckiej 8, obwód ponad 6,0 m;
 • Aleja Lipowa, przy ul. Aleje Lipowe od skrzyżowania z ulicami L. Idzikowskiego i Dziką, aż do trasy nr 30.