Pomnikowe dęby – wśród niewielkiego założenia zieleni w Gozdaninie wchodzącego w skład dawnych zabudować dworskich, których początki datowane są na XVI wiek, rośnie kilka okazałych ponad 250-letnich dębów.