Plac Pocztowy

Zlokalizowany na Wzgórzu Garncarskim – na wysokości Mostu Staromiejskiego, swoją nazwę zawdzięczał ustawieniu w tym miejscu słupa dystansowego poczty saskiej. Słup istniał od 1725 roku i powstał na wyraźne polecenie Augusta II Sasa – zwanego Mocnym, który wprowadził system Poczty Saskiej w celu rozwoju i wspierania handlu, a także usprawnienia systemu komunikacji i orientacji – ze szczególnym uwzględnieniem interesów unii polsko-saskiej. Po 1945 roku słup uległ rozbiciu. W 1956 roku szczątki zabezpieczono we wrocławskim Muzeum Poczty. Wierna kopia słupa dystansowego (pierwszego drogowskazu) odsłonięta została 30 sierpnia 2003 r. Słup ma około 5 m wysokości i kształt ostrosłupa na cokole. Trzon ozdobiony jest herbami Saksonii, Polski i Litwy, monogramem króla Augusta Mocnego i napisami podającymi odległości w milach pruskich (1 mila = 7500 m) do najważniejszych miast regionu. Oprócz słupa na Placu Pocztowym znaleźć można Dom Studzienny – zadaszone pomieszczenie, które stanowiło poidło dla koni pocztowych.

ul. Wrocławska
59-900 Zgorzelec