Pałac w Jerzmankach został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1887-1894. Budynek niestety nie ocalał do dnia dzisiejszego. Podworski zabytkowy park powstał w 1866 r. Z zespołu parkowo-pałacowego zachowały się zabudowania gospodarcze folwarku z XIX w. o cechach neogotyckich.

INFORMACJE OGÓLNE

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jerzmanki
  • Lokalizacja:  dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gmina Zgorzelec

 

Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-250535