Park Nadnyski

Park Nadnyski ciągnie się wzdłuż wschodniego brzegu Nysy Łużyckiej. Powstał na początku XX w. poprzez adaptację istniejących terenów zielonych, bez zbytniej ingerencji w ich charakter – starano się eksponować naturalne walory terenu, przez budowę schodków i altanek widokowych. W drzewostanie dominuje buk, poza tym dąb, lipa i klon. Park stał się przedłużeniem bardziej uporządkowanego Parku Miejskiego i jest doskonałym miejscem na odpoczynek zarówno dla spacerowiczów jak i rowerzystów, ze względu na zmodernizowaną sieć dróg parkowych. Dodatkową atrakcją Parku Nadnyskiego są ścieżki edukacji ekologicznej z tablicami informacyjnymi o florze, faunie i ochronie środowiska.