Powierzchnia wynosi ok. 8,5 ha. Od początku XVIII wieku przed bramami miasta sadzono aleje; zakładanie parku miejskiego rozpoczęto przed 1830 r.