Nazwany na cześć polskiego pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.

Park rozciąga się w wąskim pasie między ulicą Tadeusza Kościuszki na zachodzie a stacją kolejową Zgorzelec Miasto na wschodzie. W parku znajduje się obelisk upamiętniający przybycie IV Korpusu Armii Greckiej do Goerlitz i ich pobyt na tym terenie w latach 1916-1919.