Historia młynarstwa, prezentowana w oryginalnie zachowanych pomieszczeniach dawnego młyna.