Ekspozycja stała „Etnografia i Herrnhucka Misja” (tematem głόwnym są misjonarze Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej) oraz ekspozycje czasowe.