Nostalgiczna kolejka o szerokości toru wynoszącej zaledwie 600 mm łączy tereny parkowe w Kromlau z największym w Niemczech parkiem rododendronόw i azalii oraz ze słynnym na świecie Parkiem Mużakowskim w Bad Muskau (Mużakόw). Eksploatacja ogόlnie dostępnej kolejki z lokomotywą spalinową i/lub parową odbywa się od marca do października. Pozarozkładowe kursy, np. dla grup, można zamawiać także poza sezonem.