Młyn od 1643 r. należał do dominium, początkowo drewniany lub o konstrukcji ryglowej, od 1700 r. wg. kamiennej inskrypcji na elewacji frontowej – murowany. Młyn przebudowując na pocz. XX w. wyposażono w maszyny i urządzenia młynarskie firmy MIAG Braunschweig-Dresden. Zagrodę młyńską rozbudowano w l. 1937-39 o dwa budynki pełniące funkcję magazynów zbożowych. Obecni właściciele udostępniają młyn do zwiedzania, a w jeden z budynków magazynowych adaptowano na kawiarnię. Zachowaniu podlega historyczny układ przestrzenny i kompozycyjny budynków zagrody młyńskiej. Budynki zalane w wyniku powodzi w dniu 7/8 sierpnia 2010 r.

Na szczególną uwagę zasługują zachowane, oryginalne elementy budynku młyna: bryła, rzut, forma dachu z facjatką transportową, kompozycja i wystrój elewacji z kamiennym kartuszem z inskrypcją, forma, kształt i obramienia otworów okiennych i drzwiowych, drewniana stolarka drzwiowa. Interesujący i godny uwagi jest oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju takie jak stropy belkowe i podciągi na słupach, sklepienia, klatka schodowa, młyńskie urządzenia techniczne na wszystkich kondygnacjach.