Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb Kulturalnych społeczeństwa .prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z polityką kulturalną gminy i miasta Jasień na podstawie własnego programu.

Do szczegółowego zakresu działalności M-GOK należy:

  • przygotowanie do tworzenie wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury,
  • organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.