Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu
Statutowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, popularyzacja ich wśród społeczeństwa, jak również rozbudzanie i kształtowanie nawyków czytelniczych. Realizując powyższe cele biblioteka gromadzi: literaturę piękną polską i obcą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, książkę mówioną dla osób niedowidzących, nagrania płytowe tekstów literackich, bajek dla najmłodszych, muzyki. Książki popularnonaukowe i naukowe, których brak jest w zbiorach bibliotecznych na życzenie czytelnika sprowadzane są z innych bibliotek drogą wypożyczeni między bibliotecznych. W bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna, opracowywane są kartoteki zagadnieniowe zawierające informacje tematyczne i regionalne. Systematycznie wzbogacane są zbiory dotyczące regionu. Są to m.in. książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego. W zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa biblioteka organizuje m.in.: spotkania autorskie, kiermasze, lekcje biblioteczne.

Godziny otwarcia:

  • wypożyczalnia
    • poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
  • oddział dla dzieci i młodzieży
    • poniedziałek – piątek: 10:00 – 17:00
  • czytelnia
    • poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 775 25 57
www: biblioteka-zgorzelec.info
e-mail: dyrekcja@biblioteka-zgorzelec.pl