Obecnie MBP jest placówką samorządową, a podstawowym aktem prawnym regulującym jej działalność jest statut z dnia 21.10.1992 r., który zatwierdziła Rada Miejska w Żarach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach należy do bibliotek średniej wielkości, której działalność koncentruje się na bezpośredniej obsłudze mieszkańców miasta i przyległych miejscowości. Aby prawidłowo były wykonywane podstawowe czynności biblioteczne, a mianowicie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów stworzono sześć podstawowych działów:
  • Gromadzenie i opracowanie zbiorów
  • Udostępnianie zbiorów – Wypożyczalnia Ogólna, Oddział dla Dzieci
  • Bibliograficzno – informacyjny, obejmujący Czytelnię Ogólną
  • Pracownia Multimedialna
  • Administracyjno – gospodarczy zajmujący się sprawami gospodarczymi

Filie

Biblioteka Publiczna Miejska (filia)

ul. Grunwaldzka 3

68-200 Żary

tel. 68  375 00 65

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka (filia)

ul. Wrocławska 5

68-200 Żary

tel. 68 375 96 95