Powierzchnia ok. 0,2 ha. Historyczne założenie ogrodowe z 1962/63 r.