Łuk Mużakowski to ciąg wzniesień morenowych rozciągających się od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Dőbern po stronie niemieckiej. W środkowej jest on podzielony doliną rzeki Nysy Łużyckiej, która wyznacza granicę państwową. Morena jest położona w obrębie: niemieckich landów – Saksonii i Brandenburgii oraz województwa lubuskiego w Polsce (powiat żarski). Łuk Mużakowa powstał w efekcie działalności lądolodu skandynawskiego, z okresu zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. Posiada on unikalną formę, a jego wewnętrzna budowa cechuje się wychyleniem warstw geologicznych. Wychylone ku powierzchni pokłady węgla brunatnego były eksploatowane w licznych odkrywkowych i podziemnych kopalniach. Obecnie teren Łuku Mużakowa przedstawia fantastyczny krajobraz polodowcowy i pogórniczy, gdzie możemy obserwować współczesne procesy przemian środowiskowych. Wysokie walory geologiczne, przyrodnicze i środowiskowe obszaru Łuku Mużakowa zadecydowały o objęciu go programem ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego w formie geoparku. Geopark Łuk Mużakowa od roku 2011 należy do sieci geoparków europejskich posiadających wsparcie UNESCO. Polska część obszaru podlega prawnej ochronie w formie parku krajobrazowego. Zapraszamy Państwa do zwiedzenia jednego z wielu obiektów turystycznych Geoparku, jakim jest ścieżka geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”.

http://lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/luk_muzakowa

Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=jv7EELpwZTo
https://www.youtube.com/watch?v=Snkbi1UqF-w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=o5IxrPgaAwM
https://www.youtube.com/watch?v=vCHUV94HaQg&t=7s

 

Łuk Mużakowa ciągnie się od miejscowości Tuplice po rejony Döbern, więc jednoznaczna lokalizacja nie jest możliwa.
Powszechnie uważa się, że rejony w pobliżu Łęknicy oraz Weisswasser i Kromlau są najbardziej urokliwe.