Kruczy Folwark

Budynki dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej stanowiły dawniej kompleks zabudowań nazywany Kruczym Folwarkiem (Rabenvorwerk). Miejsce to jest ściśle związane z Bartłomiejem Scultetusem – słynnym łużyckim uczonym, astronomem, kartografem i dziejopisarzem. Potwierdza to głaz z napisem: „B. Scultetus 1540 – 1614”. W źródłach, obok Kruczego Folwarku, pojawia się określenie Dwór Scultetusa (Scultetushof). Na przestrzeni wieków był kilkakrotnie niszczony w wyniku licznych działań wojennych jakich doświadczało miasto. Odbudowany w 1922 roku, przetrwał w swojej formie do dziś. Folwark kojarzony jest także z osobą pruskiego generała Hansa von Winterfeldta, który kwaterował tu w 1757 r. Generał von Winterfeldt zginął w słynnej bitwie pod Ujazdem (Moys) 7 września 1757 roku.

ul. Przechodnia 8
59-900 Zgorzelec