Obiekt poewangelicki, wzniesiony w pocz. XVIII w., na miejscu wcześniejszego. Budynek jednonawowy, murowany z kamienia, z niewyodrębnionym prezbiterium, z wieżą od zachodu. We wnętrzu nakrytym sklepieniem krzyżowym, zachowało się rzeźbione wyposażenie z 1. poł. XVIII w., a w murze cmentarnym nagrobek rycerza Lessowa (zm. 1313), należący do najstarszych przedstawień postaciowych na Śląsku.