Już w 1346 r. należał on do dekanatu zgorzeleckiego. Jest to obiekt murowany, jednonawowy z wielobocznie zakończonym prezbiterium. We wnętrzu zachował się późnorenesansowy ołtarz, zaś w zewnętrznym murze kościelnym barokowe epitafia.