Niedowski kościół miał status parafialnego już w 1346 r. i jako taki podlegał dziekanowi w Zgorzelcu. Obecny kościół MB Anielskiej swój wygląd otrzymał po gruntownej przebudowie w latach 1715-1721.