– powierzchnia 6,5 ha, przepływa przez nie podziemna rzeka.