Około roku 1835 na południe od Görlitz, na terenie byłej miejscowości Berzdorf, rozpoczęto wydobywanie węgla brunatnego. W 2005 r. w ramach Dnia Wrażeń nad Jeziorem Berzdorfskim żeglowały tu piersze łόdki. A wydarzenia te dzieli 170 lat zajmującej historii regionu, kształtowanej długą tradycją gόrniczą, uwarunkowanymi ekonomicznie przemianami strukturalnymi i obecnym rozwojem turystyki na tym terenie.