W Szkole Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy istnieje od 1985 roku Izba Pamięci, w której zgromadzone są pamiątki po osadnikach wojskowych, przybyłych na tereny gminy Zgorzelec po II wojnie światowej. Oprócz medali, odznaczeń czy dokumentów w Izbie można zobaczyć fotografie,  sztandary oraz mundury kombatantów. Dużo pamiątek zostało przekazanych przez rodziny osadników wojskowych, dzięki temu zgromadzone w niej materiały obrazują powojenną historię całej społeczności lokalnej na „nowych, polskich  terenach”. Stare zdjęcia oddają charakter tamtych lat i są nieocenioną pamiątką i skarbnicą wiedzy dla młodego pokolenia.