Obszar Gminy Zgorzelec położony jest w zachodniej części Sudetów, w północnej części Masywu Czeskiego. Gmina Zgorzelec administracyjnie przynależna do powiatu zgorzeleckiego, położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, wzdłuż granicy państwa i zajmuje obszar 136,3 km2. Sieć osadniczą Gminy stanowią 22 sołectwa. Na terenie gminy jest zameldowanych 8.300 osób, zatrudnionych głównie z usługach, rolnictwie oraz przemyśle. Na północy gmina graniczy z gminą Pieńsk, na wschodzie z gminami Siekierczyn i Sulików oraz na południu z Gminą Bogatynia i miastem Zawidów. Zachodnią granicę Gminy stanowią: granica z miastem Zgorzelec oraz Nysą Łużycką będącą równocześnie granicą państwa. Na terenie Gminy położony jest wjazd do nowoczesnego autostradowego przejścia granicznego Jędrzychowice – Ludwigsdorf, oraz na południu przejście graniczne Radomierzyce-Hagenwerder. Są to dwa z siedmiu zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim przejść granicznych umożliwiających komunikację do Czech i Niemiec.