Głaz narzutowy w Zgorzelcu, pochodzący spod Węglińca, znajduje się w pobliżu Miejskiego Domu Kultury, na placu ks. Jerzego Popiełuszki. Widnieje na nim tablica upamiętniająca proklamację z dnia 5 maja 1998 roku dotyczącą utworzenia Europa – Miasta Zgorzelec/Görlitz. Projekt stanowi wizję wspólnej idei scalania się w jedno, dwupaństwowe miasto Zgorzelec-Görlitz.

ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec