Typowo westernowe budynki, pόłnocnoamerykańskie bizony, plac zabaw dla dzieci, festyny i imprezy.